Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o kredyt gotówkowy?

Zastanawiasz się, jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o kredyt gotówkowy? Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale odpowiednio przygotowany wniosek może znacznie przyspieszyć uzyskanie pożądanej kwoty. W poniższym artykule przedstawiamy listę dokumentów, które należy zgromadzić przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy.

 

Dokumenty tożsamości i dochodowe

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o kredyt gotówkowy jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów tożsamości. Banki zazwyczaj wymagają okazania dowodu osobistego, a w niektórych przypadkach także drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość, takiego jak paszport czy prawo jazdy. Poza tym, konieczne będzie przedstawienie dokumentów dochodowych, które pozwolą na ocenę zdolności kredytowej klienta. Pracownicy etatowi muszą dostarczyć zaświadczenie o zarobkach lub wyciąg z konta bankowego.

 

Potwierdzenie stałego źródła dochodu

Banki chcą mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt. Dlatego oprócz dokumentów dochodowych, mogą również wymagać potwierdzenia stałego źródła dochodu. Pracownicy etatowi mogą przedstawić umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające stałość i ciągłość prowadzonej działalności, takie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej czy KRS. W przypadku osób uzyskujących dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), bank może zażądać przedstawienia kilku ostatnich umów oraz wyciągów z konta bankowego.

 

Historia kredytowa i BIK

Kolejnym ważnym elementem ubiegania się o kredyt gotówkowy jest ocena historii kredytowej klienta. Banki sprawdzają, czy wnioskodawca posiada zadłużenia oraz czy terminowo spłaca swoje zobowiązania. W tym celu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz sprawdzenie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W przypadku negatywnej historii kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu lub zaproponować niekorzystniejsze warunki. W przypadku wątpliwości warto poradzić się doradcy kredytowego. Polecanym wyborem jest firma Vivamus Izabelli Grabskiej z Gdańska, która doskonale doradzi najlepszy wybór zgodny z potrzebami i oczekiwaniami klienta.