O NAS
Kancelaria Finansowa VIVAMUS powstała w 2004 roku z myślą o najbardziej wymagających Klientach indywidualnych oraz firmach. To , co pozwoliło stworzyć firmę od podstaw to zaangażowanie , ogromna pasja , wiedza i profesjonalizm w wykonywanej pracy. Zespół naszych wykwalifikowanych doradców na bazie wieloletniego doświadczenia w branży finansowej zaprezentuje Państwu dostępne na rynku rozwiązania , począwszy od zagospodarowania nadwyżek finansowych po sposoby pozyskiwania aktywów. W swojej ofercie posiadamy nowoczesne produkty , które w pełni zabezpieczą życie i zdrowie , mienie , zapewnią bezpieczną przyszłość finansową. Pracując , skupiamy się nie tylko na zaproponowaniu naszym Klientom najlepszych rozwiązań, ale również na stałej opiece rozpoczętej już za naszym pośrednictwem współpracy . Mając dostęp do szerokiej oferty produktów skupiamy się nie na produkcie , ale na potrzebach , sytuacji finansowej i życiowej naszych Klientów. Dbamy o to, aby nasza oferta spełniała wszystkie oczekiwania , dlatego współpracujemy z czołowymi na rynku instytucjami finansowymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi . Podstawą naszej pracy jest rzetelna Analiza Finansowa oraz dostarczanie rozwiązań , które gwarantują bezpieczeństwo i zwiększają kapitał naszych Klientów, umożliwiają im realizację marzeń. Całkowita niezależność finansowa oraz brak powiązań kapitałowych z jakąkolwiek instytucją finansową stanowi nieodzowny element obiektywnego doboru produktów i poszukiwania najlepszych rozwiązań dla Klientów, którym zapewniamy profesjonalną obsługę i pełną dyskrecję. Naszą misją jest dostrzeganie indywidualnych potrzeb Klientów oraz pomoc w przygotowaniu i realizacji indywidualnej strategii finansowej. Pomagamy Klientom w ustaleniu ich profilu inwestycyjnego, który odzwierciedla wskazane cele inwestycyjne, wrażliwość na ryzyko oraz horyzont inwestycyjny. Jesteśmy mobilni i cenimy czas naszych Klientów. Dogodny termin spotkania z Doradcą możemy ustalić zarówno w siedzibie naszej Kancelarii jak i u Państwa w domu czy biurze .
KREDYTY
POŻYCZKI
Kredyt umożliwia pozyskanie środków finansowych, które w danej chwili są potrzebne . Nie muszą Państwo chodzić od banku do banku, spędzając długie godziny w poszukiwaniu odpowiedniego kredytu. Nasi pracownicy pomogą Państwu w skompletowaniu dokumentów i załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności. Dzięki profesjonalnym doradcom finansowym dopasują Państwo ratę kredytu do swoich możliwości i wybiorą najkorzystniejsze oprocentowanie. Biorąc pod uwagę potrzebę klienta, tworzymy rozwiązania bazując na wiedzy opartej o aktualne możliwości produktowe i ofertowe 26 banków, rozpatrując przy tym indywidualną sytuację finansową. Wynegocjujemy dla naszego Klienta najlepsze warunki i indywidualny wariant spłaty , nasi Eksperci pomogą Państwu w doborze najlepszej oferty dostępnej na rynku. W swojej ofercie posiadamy : Kredyty hipoteczne - jest to rodzaj finansowania długoterminowego. Przeważnie kredyt hipoteczny udzielany jest na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości. Bank może skredytować zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Kredyty hipoteczne mogą pokryć wykupienie, budowę lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem, zakup garażu, wykup mieszkania komunalnego, zakładowego, zakup domku letniskowego. Kredyt hipoteczny wykorzystywany jest także do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji nieruchomości. Kredyt hipoteczny to zazwyczaj jedyne wyjście umożliwiające zakup własnego lokum. Dzięki szerokiej ofercie banków, zaciągnięcie kredytu hipotecznego staje się coraz łatwiejsze i bardziej przystępne dla każdego z nas. Warto jednak pamiętać, że kredyty hipoteczne to poważna decyzja finansowa, a wybór konkretnej oferty pociąga za sobą skutki na wiele lat. Pożyczka hipoteczna może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jeśli klient potrzebuje większej gotówki, ale na dłuższy okres kredytowania niż pożyczki gotówkowe i na korzystniejszych warunkach cenowych. Zaletą pożyczki jest, że można ją przeznaczyć na dowolny cel. Wystarczy, że klient wykaże się nieobciążonym prawem własności do nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu lub ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości i możliwością ustanowienia na tym prawie hipoteki. Kredyty gotówkowe to szybkie i wygodne rozwiązanie i do tego pieniądze uzyskane z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel. Bardzo często kredyty gotówkowe nie wymagają poręczycieli, załatwiania skomplikowanych formalności. Decyzja zostaje podjęta bardzo szybko a na oddanie pieniędzy pożyczający będzie miał nawet kilka lat. Kredyty samochodowe - jeżeli nie masz zgromadzonej wystarczającej sumy na kupno samochodu, najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt samochodowy. Kredytodawca uzależnia przyznanie kredytu samochodowego od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Kredyt na zakup samochodu mogą uzyskać osoby fizyczne otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz kredytobiorcy zatrudnieni na podstawie umów cywilno - prawnych. Kredyt samochodowy przysługuje także emerytom i rencistom, kredytobiorcom prowadzącym działalność gospodarczą (niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, czyli zarówno osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów, jak i osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy lub rozliczające się w formie karty podatkowej) oraz osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy, rolnicy, jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na różnego rodzaju inwestycje. Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, zakupić nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne, takie jak licencje, koncesje, papiery wartościowe. Finansowanie inwestycji kredytem inwestycyjnym związane jest z szeregiem ryzyk, z których najważniejsze to: ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego, np. zakup środków trwałych, takich jak samochody, maszyny, urządzenia oraz zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt refinansowy udzielany jest z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów hipotecznych. Jeśli uważasz, że płacisz zbyt wysokie raty kredytu powinieneś pomyśleć nad zmianą banku. Zrefinansowanie obecnego zobowiązania kredytowego bardzo często okazuje się dużo tańszym rozwiązaniem niż dotychczasowy kredyt hipoteczny. Niższe odsetki to niższe raty. Oszczędności mogą sięgać nawet 30%. W różnych okresach czasu banki stosują w swojej ofercie różne marże. Podpisana umowa kredytowa z określonymi warunkami cenowymi będzie stosowana przez cały okres jej trwania. Chyba że... spłacisz całość kredytu wcześniej. Jak to zrobić? Wystarczy zaciągnąć kredyt refinansowy na lepszych warunkach w innym banku.
LEASING
Leasing jest wygodniejszą niż kredyt formą finansowania dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić czas na wszelkich formalnościach związanych z zawarciem umowy. W porównaniu z kredytem istotnie mniejszym obciążeniem dla firm są wymagania, jeśli chodzi o konieczne do przedstawienia dokumenty. Generalnie procedury są zdecydowanie krótsze i mniej restrykcyjne od tych kredytowych. Zabezpieczeniem transakcji jest sam przedmiot leasingu, którego właścicielem jest firma leasingowa, a więc nie ma konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Tym samym okres oczekiwania na decyzję o zawarciu umowy, a następnie na jej finalizację jest zdecydowanie krótszy niż przy kredycie. Korzyści dla Naszych Klientów to : najkorzystniejsza oferta bez gromadzenia dużej ilości dokumentów ,czas akceptacji wniosku jest znacznie krótszy w porównaniu z czasem potrzebnym na przyznanie kredytu , nie obniżamy swojej zdolności kredytowej, bez względu na liczbę i wartość leasingowanych przedmiotów. Nasi Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu prowizji, mają zagwarantowane korzystne warunki ubezpieczenia pojazdu – leasingodawca współpracując z towarzystwami ubezpieczeniowymi może zaoferować swoim Klientom konkurencyjne stawki ubezpieczenia a w przypadku szkody komunikacyjnej Klient nie musi martwić się o formalności – to leasingodawca przejmuje na siebie większość obowiązków związanych z jej likwidacją . Rodzaje leasingu : Leasing operacyjny - polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W praktyce umowy leasingu operacyjnego zawierają zapis o wykupie przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). Korzystający może mieć zagwarantowane w umowie leasingu prawo sprzedaży na jego rzecz przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Efektywny koszt finansowania poprzez ten rodzaj leasingu jest niższy niż finansowanie ze środków własnych czy kredytu bankowego, między innymi ze względu na korzyści podatkowe. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych koszt pozyskania kapitału przy leasingu jest niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego. W obecnym kształcie prawnym leasing operacyjny jest również szczególnie atrakcyjny ze względu na preferencje podatkowe, które pozwalają korzystającemu zaliczyć raty leasingowe w poczet kosztów uzyskania przychodu. Leasing finansowy (kapitałowy) - polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej - obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. Leasing zwrotny - występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.
UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia towarzyszą dzisiaj większości aspektów życia człowieka czy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ubezpieczamy życie, aby zagwarantować najbliższym zaplecze finansowe na wypadek naszej śmierci; zdrowie — żeby zapewnić sobie zapasowe źródło dochodów w przypadku niezdolności do pracy; dom, mieszkanie lub samochód — w celu zabezpieczenia odziedziczonych bądź zakupionych dóbr. Liczba potencjalnych obszarów ubezpieczenia jest nieograniczona i zależy niemal wyłącznie od zapotrzebowania osób ubezpieczających, czyli Klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych. Poza najbardziej oczywistą funkcją ubezpieczeń, jaką jest przeniesienie odpowiedzialności finansowej za wystąpienie konkretnego zdarzenia — uszczerbku na zdrowiu lub życiu czy szkody o charakterze majątkowym — na Zakład Ubezpieczeń, polisa stanowi swego rodzaju inwestycję, często o ponadprzeciętnej stopie zwrotu, oprócz spokoju psychicznego przynoszącą również znaczące korzyści finansowe. Doradztwo Ubezpieczeniowe jest więc sztuką efektywnego inwestowania, wspartą trzema kolumnami: obszerną znajomością ogólnodostępnych rozwiązań, wieloaspektowym rozpoznaniem potrzeb oraz możliwości Klienta, wreszcie umiejętnością właściwego planowania i trafnego przewidywania. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń . Opracowujemy indywidualny program ochrony złożony z różnych rodzajów ubezpieczeń. Opracowując dla Państwa indywidualny program ubezpieczeniowy kierujemy się Waszymi potrzebami i specyfiką działalności. Oceniamy dotychczas posiadane ubezpieczenia, analizujemy rodzaje występujących u Państwa ryzyk i wskazujemy, które z nich można ubezpieczyć. Na rynku polskim oferowanych jest wiele produktów ubezpieczeniowych różnych firm, których dokładne poznanie jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Niektóre ubezpieczenia mogą okazać się bardzo przydatne - zwiększą Państwu poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczą majątek, odpowiedzialność cywilną czy finanse firmy, inne natomiast mogą być niedostosowane do Państwa potrzeb i wymagań. Negocjujemy oferty z różnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi Negocjując oferty z różnymi towarzystwami dążymy do obniżenia płaconych przez Państwa składek oraz do urealnienia zakresu ochrony . Często dodanie / zmiany pewnych zapisów czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez dodatkowej składki. Podpowiadamy różne rozwiązania, które mogą obniżyć koszt ubezpieczenia. Analizujemy i porównujemy oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie tabelarycznej jak i opisowej . Staramy się „sprowadzić oferty do wspólnego mianownika ” tak , aby można było obiektywnie je porównać i ocenić ( porównanie dotyczy zarówno wysokości składek , jak i zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej ) . Wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są często mało zrozumiałe, zawierają różne „kruczki” i wyłączenia. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie staramy się wyjaśniać pewne zawiłości ubezpieczeniowe, uświadamiać zagrożenia wynikające z tych zapisów, których nie można wyłączyć lub ograniczyć. W przypadku szczególnie niejasnych zapisów warunków ubiegamy się o oficjalne interpretacje towarzystw. Dokładnie omawiamy z naszymi Klientami sposoby ustalania sum ubezpieczenia majątku, systemy ubezpieczenia w polisach majątkowych, możliwe rodzaje szkód do ubezpieczenia w polisach odpowiedzialności cywilnej, mechanizmy działania tzw triggerów czasowych w polisach odpowiedzialności cywilnej. Opisujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. Administrujemy zawartymi ubezpieczeniami Zbieramy potrzebną dokumentację do zawarcia polis. Sprawujemy nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia. Dostarczamy polisy, certyfikaty, aneksy, cesje, do ubezpieczenia itp. Monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek. Pomagamy w likwidacji szkód Aktywnie pomagamy przy likwidacji szkód: monitorujemy przebieg likwidacji skód, pomagamy przy zbieraniu dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody, w razie potrzeby przyspieszamy wymagane oględziny i otrzymanie kalkulacji. Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych. Jesteśmy przedstawicielami ponad 20-tu firm ubezpieczeniowych , posiadamy w swojej ofercie wszystkie rodzaje ubezpieczeń . Wynegocjujemy dla naszego Klienta najkorzystniejsze warunki a nasi Eksperci pomogą Państwu w doborze najlepszej oferty, dostępnej na rynku.
INWESTYCJE
Doświadczenie nauczyło nas, że istotą satysfakcjonującego inwestowania nie jest wybór większości, z obecnie bardzo bogatej oferty produktów finansowych, a ich odpowiednie dopasowanie do potrzeb każdego klienta. Naszą filozofią jest kompleksowe podejście do inwestowania: analiza sytuacji majątkowej i oczekiwań klienta oraz przygotowanie optymalnych rozwiązań – także tych „szytych na miarę“. Skuteczne inwestowanie jest sztuką dokonywania optymalnych wyborów na podstawie gruntownej, pozbawionej negatywnego wpływu emocji analizy dostępnych zasobów informacyjnych. Fundamentem efektywnej inwestycji są obszerna wiedza ekonomiczna i znajomość uwarunkowań prawnych. Ściany nośne całego mechanizmu tworzy szeroko rozumiana informacja, do której dostęp stanowi często nie lada wyzwanie. Konstrukcję wieńczy zadaszenie, czyli właściwa postawa psychologiczna inwestora. Jak w przypadku każdego budynku, jedynie harmonijna interakcja poszczególnych elementów gwarantuje osiągnięcie wyznaczonych celów, uosabiając istotę sprawnego Doradztwa Inwestycyjnego. Twoja droga do niezależności finansowej :
nie wiesz gdzie ulokować oszczędności aby były bezpieczne, a do tego mogły przynieść Ci korzyści w postaci zysku ? martwisz się, że po zainwestowaniu pieniędzy zostaniesz bez pomocy zdany wyłącznie na siebie ? jeśli myślisz o spokojnej przyszłości już teraz musisz wykonać pierwszy krok - My możemy pomóc Ci go wykonać. Co więcej będziemy pomagać Ci tak długo jak tego będziesz potrzebować! Nasze doradztwo nie kończy się w momencie zainwestowania Twoich pieniędzy. Nasza współpraca to długoterminowa pomoc, aby Twoje ciężko zarobione pieniądze były jak najbezpieczniejsze. Jeśli masz odwagę zmienić swoje przyszłe życie zgłoś się do nas ☺ Co zyskasz ?
fachową pomoc w wyborze odpowiedniego programu oszczędnościowego dopasowanego do Twoich potrzeb i możliwości , pomoc w dbaniu o ulokowane oszczędności tak aby przyniosły Ci jak największe zyski , gwarancję solidnych wskazówek pomagających zarządzać Twoimi oszczędnościami , solidny system inwestowania, z którego korzysta już wiele osób Jakie ponosisz ryzyko kontaktując się z nami ?
żadne! Nawet jeśli umówisz się z naszym agentem na spotkanie, a zaproponowane przez niego rozwiązania i produkty nie spełnią Twoich oczekiwań lub nie przekonają Cię wystarczająco nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów ani nie będziesz obciążony żadnymi zobowiązaniami. Niczym nie ryzykujesz! Czego wymagamy od Ciebie ?
samodyscypliny w oszczędzaniu, wiary w siebie i swoje możliwości, klarownej wizji Twojej spokojnej przyszłości.
A sprawy finansowe? Możesz się zdziwić jak niewiele potrzeba aby zacząć budować swoją spokojną przyszłość.
DORADZTWO
FINANSOWE
" Doradcy są partnerami na trudne czasy. Wiele firm rewiduje swoje strategie działania i próbuje stworzyć nowe. To dobry moment na konsultacje , bo w dzisiejszych czasach nikogo nie stać na poważne w skutkach błędy." Rosnąca mnogość oraz różnorodność powszechnie dostępnych rozwiązań inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i kredytowych stanowią pole ogromnych możliwości — pod warunkiem, że posiadamy adekwatnie obszerną, ugruntowaną stosownym doświadczeniem wiedzę z zakresu ekonomii oraz prawa, nieskrępowany dostęp do bezcennej informacji, a także nieograniczoną ilość wolnego czasu. W przeciwnym wypadku pozostaje zaufać szczęściu lub powierzyć przyszłość niezależnym ekspertom, mądrość i doświadczenie których stanie się naszym przewodnikiem po pełnym zawiłości świecie pieniądza. Klientom indywidualnym prezentujemy odpowiednie informacje w zakresie: • pozyskiwania wszystkich typów kredytów • inwestowania aktywów w oparciu o platformy dla funduszy inwestycyjnych • audytu posiadanych polis na życie oraz programów emerytalnych • optymalizacji podatkowych a także informacje dotyczące doboru: • programów inwestycyjnych krótko-, średnio- oraz długoterminowych • rozwiązań ubezpieczeniowych na życie • ubezpieczeń majątkowych • ubezpieczeń zdrowotnych • produktów inwestycyjnych alternatywnych dla lokat bankowych Indywidualne podejście i ścisła współpraca pozwala naszym doradcom uwzględnić Państwa bieżące potrzeby, możliwości finansowe oraz plany, co przekłada się najskuteczniejsze zarządzanie Państwa kapitałem. Właścicielom firm prezentujemy odpowiednie informacje w zakresie: • rozwiązań strategicznych związanych z rozwojem firmy lub z nową sytuacją pozyskiwania środków z sektora bankowego • pozyskiwania środków z sektora pozabankowego • inwestowania nadwyżek firmowych • optymalizacji podatkowych • przygotowania programów lojalnościowych dla pracowników a także informacje dotyczące doboru: • programów inwestycyjnych krótko-, średnio- oraz długoterminowych • pracowniczych rozwiązań ubezpieczeniowych na życie • pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych • ubezpieczeń majątkowych • produktów inwestycyjnych alternatywnych dla lokat bankowych
WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do kontaktu firmy bądź osoby związane z branżą finansową. W ramach współpracy oferujemy : • atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz szybką wypłatę prowizji • doradztwo oraz pomoc wykwalifikowanych pracowników Kancelarii, • brak umowy lojalnościowej – umowa z inną firmą nie stanowi przeszkody do współpracy z naszą Kancelarią, • zapewniamy bezpłatne szkolenia produktowe i sprzedażowe, • w ramach naszej oferty, dla współpracujących z nami osób, oferujemy sprzedaż wszystkich produktów dostępnych w naszej Kancelarii .
KONTAKT
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji uzupełnij ten formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

VIVAMUS Kancelaria Finansowa
Adres: Centrum Biznesowe Alchemia (Aurum) Aleja Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk V piętro Tel. 783 900 800
Copyright © 2016 Vivamus, Rights Reserved.